घूमर नखराली राजस्थानी लोकगीत

म्हारी घूमर छै नखराली ए मां गौ

री घूमर रमवा में जास्यों

म्हारी रूणक-झुणक पायल बाजे ऐ मां ।। घूमर…

म्हारी आलीजारी बोली प्यारी लागे ऐ मां ।।

म्हारी सात सहेली रो झूलेणां ऐ मां। घूमर….

म्हाने रमता ने लाडू लादे ऐ मां।

म्हारा माथा ने मेमन्द ल्याज्यो ऐ मां।

म्हारा हिवड़ा ने हांसज ल्याज्यो ऐ मां ।

म्हारो देश में सुकाल भलो आयो ऐ मां ।। घूमर….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *