छल्ला मेरा Challa mera Punjabi Lok Geet

छल्ला मेरा किस घड़या उंगल करेंदी डाडी पीड़।

छल्ला मेरा……

एस छल्ले दी धुम्मा पइयां काबल ते कश्मीर ।

छल्ला मेरा……

एस छल्ले दे आये वपारी मुल्ल करेन्दी जटी हीर

हाय मैं मर गई मुल्ल करेन्दी जटी हीर

छल्ला मेरा किस घड़या उंगल करेंदी डाडी पीड़

छल्ला मेरा किस घड़या….

छल्ला मेरा………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *